Welkom bij het Beaphar privacybeleid. 


Beaphar respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, ongeacht de manier waarop u contact met ons opneemt – bijvoorbeeld via onze website, per e-mail, telefoon, op social media of in persoon. In dit beleid staat informatie over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. 

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Beaphar uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, inclusief eventuele gegevens die u verstrekt als u zich (indien van toepassing) aanmeldt voor een of meerdere nieuwsbrieven of mailinglijsten, een product of dienst koopt, deelneemt aan een wedstrijd of onderzoek of anderszins contact heeft met ons. 

Onze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen bewust geen gegevens over kinderen. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u stoppen met het gebruik van onze website tenzij u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt om de website te gebruiken. 

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, net als alle andere kennisgevingen over privacy of behoorlijke verwerking die wij u mogelijk verstrekken in specifieke gevallen waarin wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op dergelijke kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen. 

Verwerkingsverantwoordelijke

Beaphar bestaat uit verschillende rechtspersonen (die samen de “Beaphar Group” vormen). Informatie hierover kunt u krijgen door een e-mail te sturen naar dpo@beaphar.com. Dit privacybeleid wordt uitgegeven namens de Beaphar Group; waar wij in dit privacybeleid “Beaphar”, “wij”, “ons” of “onze” gebruiken, verwijzen we naar het relevante bedrijf binnen de Beaphar Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Beaphar Beheer BV is de uiteindelijke verwerkingsverantwoordelijke voor Beaphar.

Wij hebben een data protection officer (DPO) benoemd die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, waaronder een verzoek om uw wettelijke rechten uit te oefenen (zoals beschreven in paragraaf 9 van dit privacybeleid), neemt u dan gerust contact op met de DPO via de onderstaande gegevens. 

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Naam en functie van de DPO: Lee Wallhead, Financial Controller (Verenigd Koninkrijk)

E-mailadres: dpo@beaphar.com

Postadres: Sinclair Animal & Household Care, Ropery Road, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 2QB, England

Telefoonnummer: +44 1427 675656

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Wij zouden het echter op prijs stellen als u ons de kans geeft om uw klacht op te lossen voordat u de toezichthouder benadert. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om in eerste instantie contact met ons op te nemen. 

Wijzigingen in dit privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Voorgaande versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Dit privacybeleid beschrijft uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u in bezit hebben accuraat en actueel zijn. Wij verzoeken u daarom wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons door te geven zolang er tussen ons een relatie bestaat.

Links van derden en het gebruik van analytics 

Onze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Door op deze links te klikken of deze links te activeren, kunnen derden informatie over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze site verlaat, raden we u aan het privacybeleid op elke website die u bezoekt te na te lezen.

Daarnaast gebruiken we analytics om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Met de verzamelde gegevens kunnen we  onze site blijven ontwikkelen en uw ervaring als gebruiker blijven verbeteren. 

Uw bijzondere aandacht wordt gevestigd op ons gebruik van Google Analytics met de anonimiseringsfunctie.

Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse betekent het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren.

Onze websites gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Met de activering van de IP-anonimiseringfunctie op deze website wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Wanneer uw IP-adres wordt ingekort, kan persoonlijke identificatie worden uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden ingekort Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DS-GVO.2

Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookies worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google met behulp van de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is onder de volgende link. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Raadpleeg voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google:

http://www.google.com/analytics/terms/en .html, Privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en het Privacybeleid: http: //www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.


2. De gegevens die wij verzamelen over u

Onder persoonsgegevens, of persoonlijke gegevens, wordt verstaan alle informatie over een individu waardoor die persoon geïdentificeerd kan worden. Hiertoe behoren geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (geanonimiseerde gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens waaronder voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, geslacht, functietitel en werkgever.
 • Contactgegevens waaronder factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens waaronder bankrekening- en betaalpasgegevens.
 • Transactiegegevens waaronder gegevens over betalingen aan en door u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens waaronder internetprotocol (IP)-adres, uw logingegevens, type browser en versie, ingestelde tijdzone en locatie, type browserplug-in en versie, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. 
 • Profielgegevens waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen die u gedaan heeft of bestellingen die u geplaatst heeft, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op onderzoeksvragen. 
 • Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt. 
 • Marketing- en communicatiegegevens waaronder uw voorkeuren omtrent het ontvangen van marketinginformatie van ons en aan ons gelieerde derden en uw communicatievoorkeuren.
 • Klachtgegevens waaronder informatie over uw dier. 

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen zijn afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk gezien niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect prijsgeven. Wij kunnen uw gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een bepaalde functionaliteit op de website. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of linken aan uw persoonsgegevens zodat deze gegevens u direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (hieronder vallen gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u nalaat persoonsgegevens te verstrekken

Als wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen of dit doen op basis van een overeenkomst met u en u laat na om deze gegevens te verstrekken op verzoek, dan zijn we mogelijk niet in staat om de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) uit te voeren. In dat geval moeten wij mogelijk een van onze producten of diensten annuleren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat dit aan de orde is. 

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
Wij gebruiken verschillende methodes om gegevens van u en over u te verzamelen. We doen dit onder meer door middel van:
 • Directe interactie U kunt ons mogelijk uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins, waaronder persoonlijk contact. Hieronder vallen bijvoorbeeld persoonsgegevens die u verstrekt als u:
  • onze producten of diensten aanvraagt
  • een account aanmaakt op onze website
  • zich aanmeldt voor onze diensten of publicaties 
  • aangeeft marketinginformatie te willen ontvangen
  • deelneemt aan een wedstrijd, actie of onderzoek
  • ons feedback geeft
  • een klacht indient 
 • Geautomatiseerde technologieën of interactie Tijdens uw interactie via onze website verzamelen wij mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browsergedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Wij ontvangen mogelijk ook technische gegevens over u als u andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies. Graag verwijzen wij u naar ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Persoonsgegeven van derden of openbare bronnen Mogelijk ontvangen wij persoonsgegevens over u van diverse openbare bronnen en derden zoals hieronder beschreven: 
  • technische gegevens van de volgende partijen:
(a) leveranciers van analytics zoals Google, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER 
(b) Advertentienetwerken, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER
(c) en leveranciers van zoekinformatie, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER.
  • Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgingsdiensten, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER.
  • Identiteits- en contactgegevens van data brokers of data aggregators, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER.
  • Identiteits- en contactgegevens van openbare bronnen als het kiezersregister en de Kamer van Koophandel gevestigd binnen de EER.

4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet ons daar toestemming voor geeft. In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:
 • Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die we op het punt staan met u aan te gaan of al zijn aangegaan met u.
 • Op het moment dat het nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden) en uw belangen en fundamentele rechten wegen niet zwaarder dan die belangen.
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Over het algemeen gaan we niet uit van toestemming als juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, met uitzondering van het sturen van direct marketing per e-mail of SMS. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen..

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
Wij hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken (of mogelijk willen gaan gebruiken in de toekomst) en op welke rechtsgrondslagen we ons gebruik baseren. Waar van toepassing hebben we ook vastgesteld wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat wij uw persoonsgegevens mogelijk verwerken op basis van meer dan een wettige grondslag, al naar gelang het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neemt u gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke juridische gronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren als er meerdere gronden zijn vermeld in de onderstaande tabel. 

Doel/activiteit

Type gegevens

Rechtsgrondslag voor verwerking incl. grondslag voor gerechtvaardigd belang

Registratie van u als nieuwe klant

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

Uitvoering van een overeenkomst met u

Verwerking en bezorging van uw bestelling incl.:

(a) Afhandeling van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Innen en terugvorderen van geld dat u ons verschuldigd bent

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Financiële gegevens

(d) Transactiegegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een overeenkomst met u

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (incl. verhalen van schulden die ons toekomen)

Relatiebeheer dat o.a. het volgende omvat:

(a) U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

(b) U vragen om een review te plaatsen of deel te nemen aan een onderzoek

(c) Een klacht bij ons in te dienen

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Marketing- en communicatiegegevens

(e) Klachtgegevens

(a) Uitvoering van een overeenkomst met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te onderzoeken hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een verloting of wedstrijd, of om een enquête in te vullen.

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een overeenkomst met u

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Beheer en bescherming van ons bedrijf en onze website (incl. het oplossen van problemen, analyseren van gegevens, testen, onderhouden van systemen, bieden van ondersteuning, rapporteren en hosten van gegevens) 

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Technische gegevens

(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor onze bedrijfsvoering, levering van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Levering van voor u relevante inhoud en advertenties op de website en het meten van of inzicht krijgen in de effectiviteit van de advertenties die wij u tonen

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(f) Technische gegevens

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en als basis voor onze marketingstrategie)

Gegevensanalyse ter verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, relatie met en ervaringen van klanten

(a) Technische gegevens

(b) Gebruiksgegevens

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om type klanten te definiëren voor onze producten en diensten, onze website up-to-date en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en als basis voor onze marketingstrategie)

Suggesties en aanbevelingen doen aan u over producten of diensten die mogelijk interessant zijn voor u

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Technische gegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Profielgegevens

Toestemming


Marketing

Wij streven ernaar u keuzemogelijkheden te geven met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name rondom marketing en advertenties. Het is helemaal aan u of u ons toestemming geeft om u elektronische marketinginformatie te sturen; wij doen dit alleen als u ons toestemming hebt gegeven hiervoor.

Speciale aanbiedingen van ons

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een idee te krijgen van wat u mogelijk wilt of nodig hebt, of wat mogelijk interessant is voor u. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor u (dit noemen wij marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie hebt aangevraagd bij ons, producten of diensten van ons hebt gekocht of ons uw gegevens hebt gegeven toen u deelnam aan een wedstrijd of zich aanmeldde voor een actie, en in elk van deze gevallen heeft aangegeven dat u deze marketingcommunicatie wenst te ontvangen (opt in).

Marketing door derden

Wij vragen uw uitdrukkelijke ‘opt in’-toestemming voordat wij uw persoonsgegevens delen met een bedrijf buiten de Beaphar Group voor marketingdoeleinden.

Opting out

U kunt ons te allen tijde vragen om u geen marketingcommunicatie meer te sturen (en om dit verzoek door te geven aan derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt) door contact met ons op te nemen.

Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat bepaalde of alle browsercookies geweigerd worden of u dat een melding krijgt als websites cookies plaatsen of toegang proberen te krijgen tot cookies. Als u cookies uitschakelt of weigert, houdt u er dan alstublieft rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk niet meer toegankelijk zijn of niet goed werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

Wijziging van doeleinde

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs vinden dat we de gegevens om een andere reden nodig hebben en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een toelichting wenst te ontvangen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor niet verwante doeleinden, dan informeren wij u daarover en leggen we u uit volgens welke juridische grondslag we hiertoe gerechtigd zijn.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, overeenkomstig de hierboven genoemde regels, als de wet dit vereist of toestaat.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens" 

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden zoals beschreven in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 • Interne derden zoals beschreven in de Begrippenlijst.
 • Externe derden zoals beschreven in de Begrippenlijst.
 • Derden aan wie of met wie wij mogelijk delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen. Anderzijds nemen wij mogelijk andere bedrijven over of fuseren we daarmee. Als ons bedrijf verandert, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als beschreven in dit privacybeleid.

Wij eisen van alle derden dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze gegevens behandelen in overeenstemming met de wet. Onze externe dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdracht

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Beaphar Group in de Europese Economische Ruimte (EER).  

Enkele van onze externe derden kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, dus hun verwerking van uw persoonsgegevens omvat overdracht van gegevens buiten de EER.

Als wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, zorgen we ervoor dat ze op een vergelijkbare manier beschermd worden door zeker te stellen dat ten minste één van de volgende voorzorgsmaatregelen is geïmplementeerd:

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan landen waarvan de Europese Commissie vindt dat ze adequate bescherming bieden voor persoonsgegevens.
 • Als wij bepaalde dienstverleners inschakelen, kunnen we specifieke overeenkomsten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.
 • Als wij in de VS gevestigde dienstverleners inschakelen, dan kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze lid zijn van het Privacy Shield-programma, dat eist dat zij persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld op een vergelijkbare manier beschermen. 

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over de specifieke manier waarop wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER. 

 Terug naar boven